1 พฤศจิกายน 2010 math-1 1 : ความหมายของลำดับ และพจน์ทั่วไปของลำดับ

Tags: ,